FANDOM


 • Sensualna
  Sensualna zamknął ten wątek, ponieważ:
  Nowy regulamin wszedł w życie z dniem 3.08.2017 r.
  21:43, sie 3, 2017

  Artykuł Miesiąca (AM) to konkurs, którego zasady określa poniższy Regulamin:

  I. Specyfika konkursu

  1. Konkurs na AM polega na rozbudowaniu wybranego artykułu z podanej kategorii.

  2. Rozbudowanie artykułu oznacza dodanie treści, zdjęć i innych plików tak, aby całość była jak najbliższa ideałowi, czyli spełniała poniższe kryteria:

  a) była pozbawiona błędów stylistycznych, ortograficznych, rzeczowych, interpunkcyjnych i innych możliwych;

  b) zachowała odpowiednią, przejrzystą i estetyczną formę;

  c) wyczerpała wszystkie dostępne w książkach, filmach, na stronach internetowych, wywiadach i innych źródłach informacje odnoszące się do danego artykułu;

  d) zawierała źródła do informacji nieznanych powszechnie (nie są wymagane do źródeł takich jak: książka, film);

  e) zawierała elemanty, takie jak pliki (z licencjami), interwiki, linki wewnętrzne.

  3. Kategorię AM w danym miesiącu wybierają administratorzy (możliwe, że wraz z wcześniejszą konsultacją z użytkownikami).

  II. Udział w konkursie

  1. W konkursie na AM udział wziąć mogą jedynie zarejestrowani użytkownicy, którzy posiadają minimum 100 edycji. Należy pamiętać, że liczone są jedynie edycje z przestrzeni głównej (nie wliczają się więc wpisy na forach, tablicach, edycje profilu, dyskusje artykułów).

  2. Każdy użytkownik spełniający kryterium nr 1 może wybrać tylko jeden artykuł, który będzie rozbudowywał w danym miesiącu.

  3. Użytkownicy sprawują pieczę nad wybranym artykułem przez maksimum miesiąc, oznaczając dany artykuł szablonem W edycji i zaznaczając nickiem, kto edytuje.

  4. Swoją gotowość do uczestnictwa w konkursie użytkownik zgłasza na specjalnie wyznaczonej stronie.

  III. Wybór artykułu do rozbudowania

  1. Użytkownik biorący udział w konkursie sam wybiera artykuł, który chce rozbudować spośród występujących w danej kategorii.

  2. Celem konkursu jest rozbudowanie krótkich, niezawierających wszystkich informacji artykułów, dlatego też wybrany artykuł powinien spełniać te dwa wymogi.

  IV. Wybór AM

  1. Wyboru AM dokonują użytkownicy głosując na wybrany artykuł na specjalnie utworzonej stronie, która zawiera listę wszystkich dopuszczonych do głosowania artykułów (administratorzy mogą nie dopuścić artykułu, jeśli nie dokonano w nim istotnych zmian, nie dokończono edytowania na określony czas lub edycje nie mieszczą się w kryteriach rozbudowania umieszczonych w punkcie 2 działu I tego Regulaminu)

  2. Głosować mogą wszyscy użytkownicy, zarówno ci zarejestrowani, jak i niezarejestrowani, a także uczestnicy konkursu.

  3. Każdy głosujący ma jeden głos.

  4. Uczestnicy konkursu nie mogą głosować na artykuł, który rozbudowywali.

  4. Głos oddaje się poprzez wskazanie tytułu artykułu i argumentacji.

  5. Argumentacja polega na wskazaniu cech artykułu, które pozwoliły na wyodrębnienie go jako (według głosującego) najlepszego. Argumentując, odnosimy się do poniższych cech artykułu:

  a) treści artykułu (czy zawiera wszystkie istotne i dostępne informacje);

  b) występujących błędów (każdego rodzaju, przede wszystkim jednak rzeczowych i stylistycznych*);

  c) formy artykułu (czy zawiera pliki (z licencjami), interwiki, linki wewnętrzne, źródła [jeśli są konieczne] czy jest estetyczny i przejrzysty).

  6. Administratorzy w oparciu o powyższe kryteria będą decydowac o ważności głosu.

  7. Wszelkie nieuczciwe manewry** są stanowczo niedopuszczalne i powodują dyskwalifikację w obecnym, jak i kolejnym konkursie.

  V. Terminy związane z konkursem

  1. Każdy konkurs zaczyna się pierwszego dnia miesiąca i kończy ostatniego dnia miesiąca.

  2. Głosowanie zaczyna się na 3 dni przed zakończeniem konkursu. Oznacza to, że uczestnik ma czas do rozbudowy artykułu do rozpoczęcia głosowania.

  3. Artykułem Miesiąca zostaje artykuł, który otrzymał największą liczbę ważnych głosów.

  4. AM ogłaszany jest po zamknięciu głosowania, tj. ok. godziny 20 ostatniego dnia miesiąca.

  5. AM danego miesiąca jest umieszczony na stronie głównej od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

  VI. Nagrody w konkursie

  1. Przewidzianą nagrodą w konkursie jest wyróżnienie w postaci umieszczenia AM na stronie głównej oraz umieszczenie jego autora w Zakątku Społeczności.


  (*) błędy te są najbardziej istotne i najtrudniejsze do naprawy. Pojedyncze błędy ortograficzne czy interpunkcyjne czasem mogą nie wchodzić w zakres oceny (są łatwe do poprawy), zależy to jednak jedynie od oddającego głos.

  (**) za nieuczciwy manerw uznaje się każdą ingerencję mającą na celu zyskanie większej ilości głosów. Może to nastąpić poprzez nakłanianie innych użytkowników do oddania głosu na określony artykuł, tworzenie nowych kont jedynie dla tego celu, głosowanie z kont niezarejestrowanych, rozbudowa artykułu jedynie poprzez dodanie treści przetłumaczonej z obcojęzycznej wiki w sposób niezmieniony (plagiat) lub pozbawiony sensu. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do rozwinięcia katalogu form nieuczciwego głosowania, jeśli takie pojawią się w jego trakcie.

  Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia jego publikacji.

    Wczytuję edytor...
  • Wow, super. :D Myślałaś o pójściu na prawo? Wybiłabyś się bez problemu. ;)

     Wczytuję edytor...
  • Świetne :), na chwilkę mogłabyś wejść na chat? Wiesz w jakie sprawie ;)

     Wczytuję edytor...
  • Animagia
   Animagia usunął tę odpowiedź, ponieważ:
   .
   13:57, wrz 28, 2013
   Odpowiedź została usunięta
  • Robię odkop, bo chciałbym coś z Wami skonsultować (zwłaszcza jeśli chodzi o regulaminy to społeczność powinna mieć decydujące zdanie). Jest tam punkt o nieuczciwych manewrach, konkretnie, że za taki może zostać uznane nakłanianie innych userów do głosowania na ten art i tworzenie specjalnie kont do tego celu. Sam punkt świetny, tylko trochę niedoprecyzowany:

   • Można zapobiec temu by takie konta w ogóle się pojawiały, wystarczy dać odpowiedni próg stażu i edycji. Czemu ma to służyć? Przykładowo: Nie lubię usera X, który rozbudowuje sobie jakiś artykuł. W celu zdyskredytowania go zaczynam [b] celowo [/b] tworzyć konta by oddać głos na jego artykuł, żeby go zdyskwalifikować. Oczywiście to jest [b] tylko [/b] przykład. Gdybyśmy mieli jakiś próg dt. stażu na wiki w głosowaniach i liczbie edycji to by takich działań nie było.
   • Nakłanianie innych do głosowania - tu również jest problem, bo jak chcecie udowodnić, że ktoś kogoś nakłania celowo do głosowania na dany artykuł? Bo pisanie, że ktoś głosuje na kogoś, bo się lubią, etc no to sory, ale dowodem nie jest, na tej podstawie można by obalić głosy każdego. Ten punkt po prostu uważam, za trudny do udowodnienia, ale żeby nie zaczęli nagle zjawiać się osoby, które będą w taki sposób głosowały również proponuję by i tu i ogólnie ustalić próg edycji i stażu na wiki by głosować w AM.
     Wczytuję edytor...
  • Rozumiałbym twoje pretensje, gdyby kiedykolwiek miał miejsce podobny precedens. A nie miał, w głosowaniach zazwyczaj i tak biorą ci bardziej doświadczeni userzy.

     Wczytuję edytor...
  • XXII Edycja za pasem, a Tobie się przypomniało :S 

   Ad 1. Staż na wiki nie pomoże, bo co ma staż do indywidualnych cech danej osoby? To, czy ktoś będzie kierował się sympatią/antypatią jest czymś zupełnie niezwiązanym ze stażem.

   Ad 2. Oczywiście udowodnienie takiej sytuacji jest trudne, ale ten punkt miał na celu nakreślenie, że takie zachowanie jest niedozwolone. W karierze AM sytuacji takich póki co nie było, i mam nadzieję, że nie będzie, a jak się zdarzy to będziemy indywidualnie względem sytuacji rozpatrywać dane zdarzenie.

     Wczytuję edytor...
  • Michnar - oj zaraz pretensje :P Raczej, uwagi :) Choć fakt, że co AM widuję mniej więcej te same twarze.

     Wczytuję edytor...
Daj okejkę tej wiadomości
Przyznano okejkę tej wiadomości!
Zobacz kto dał okejkę tej wiadomości