FANDOM


 1. Konkurs „Artykuł Miesiąca” polega na rozbudowaniu jednego, wybranego artykułu z wymienionych w odpowiednim wątku artykułów
 2. Głównym organizatorem AM jest strona Harry Potter Wiki.
 3. Główny nadzór nad przebiegiem AM należy do administracji HPW.
 4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzanie kolejnych edycji jest Sensualna.
 5. Administracja HPW zastrzega sobie prawo do przedłużenia edycji konkursu lub zmiany osoby przeprowadzającej z powodów losowych, które mogą mieć istotny wpływ na przebieg AM.
 6. Czas trwania edycji: 1 miesiąc.

 1. Kolejna edycja AM zaczyna się w momencie wstawienia na subforum Artykuł Miesiąca wyróżnionego wątku z zawartymi następującymi danymi:
  1. Tytuł zgodny z kolejnością edycji AM (zapisany cyframi arabskimi numer edycji, Artykuł Miesiąca oraz nazwa miesiąca i rok).
  2. Krótki opis zachęcający do wzięcia udziału.
  3. Szablon z wyszczególnionymi artykułami możliwymi do rozbudowania w danym miesiącu.
  4. Link do regulaminu AM.
 2. W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik, który w wątku z nowo otwartą edycją wstawi post informujący którym artykułem zamierza się zająć w danym okresie oraz w wybranym artykule wstawi szablon: W Edycji.
 3. Opiekun konkursu AM zastrzega prawo do wycofania zgłoszonej przez użytkownika pracy ze względu na jej formę, która znacząco wpływa na jakość artykułu.
 4. Po upłynięciu terminu trwania konkursu, który zazwyczaj mija ostatniego dnia danego miesiąca, wątek ze zgłoszonymi pracami zostaje zamknięty.
 5. Po ogłoszeniu wyników opiekun AM dodaje na stronie głównej zwycięski artykuł, który będzie „wisiał” do czasu wyłonienia zwycięzcy kolejnej edycji AM. Wątek z głosowaniem zostaje równocześnie zamknięty, a zwycięski artykuł pojawia się na stronie głównej HPW, następuje aktualizacja strony Harry Potter Wiki:AM oraz przyznanie medalu za zwycięstwo w danej edycji.
 6. Każdy z uczestników biorąc udział w konkursie lub też oddający głos zgadza się równocześnie na warunki AM zawarte w regulaminie.

 1. Głosowanie rozpoczyna się w momencie wstawienia na subforum Artykuł Miesiąca wyróżnionego wątku z głosowaniem na zgłoszone prace:
  1. Tytuł zgodny z kolejnością edycji AM (zapisany cyframi arabskimi numer edycji, Artykuł Miesiąca oraz napis głosowanie).
  2. Wymienione nazwy edytowanych artykułów raz z nickami osób nad nimi pracujących w danym miesiącu.
  3. Przypomnienie poprawnego sposobu oddawania głosów na dany artykuł.
  4. Link do regulaminu AM.
 2. W głosowaniu brane będą pod uwagę tylko te artykuły, które zostały ukończone tj. został z nich usunięty szablon: W Edycji.
 3. Organizatorzy proszą o przemyślane decyzje dotyczące wyboru zwycięskiej pracy ze względu na brak możliwości zmiany oddanego głosu.
 4. Za ważny uznaje się głos, który:
  1. Zawiera uzasadnienie wyboru danego artykułu.
  2. Nie będący głosem na swoją własną pracę.
  3. Będący jedynym głosem na daną pracę.
  4. Nie będący jawnie „wyproszonym” u użytkowników.
 5. Głosowanie kończy się tego samego dnia wieczorem po podliczeniu poprawnie oddanych głosów.
 6. Głosowanie może być przedłużone do 48 godzin, w wyniku zdarzeń losowych, takich jak brak głosów lub brak możliwości wyłonienia jednej zwycięskiej pracy. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie społeczności o zmianie terminu.
 7. W przypadku zgłoszenia lub też ukończenia w danym miesiącu tylko jednego artykułu - praca taka wygrywa tzw. walkowerem.

Regulamin obowiązuje od 01.12.2017 oraz od 54. edycji konkursu Artykuł Miesiąca, wszystkie poprzednie edycje opieraja się o poprzednie, nieaktualne wersje regulaminu.

Projekty na Harry Potter Wiki

Regularne Artykuł MiesiącaArtykuł na MedalFan ArtMagiczne CytatyUżytkownik Miesiąca
Sezonowe Dzień Nowego Artykułu • Mistrzostwa Harry Potter Wiki (2015, 2016, 2017) • Puchar DomówWeekend Nowego Artykułu
Regulaminy RegulaminRegulamin konkursu Artykuł MiesiącaRegulamin konkursu Fan Art
Odznaczenia MedaleOrder Merlina
Inne Czasopismo „Czarownica”KalendarzWieczory u Madame RosmertyWielkie drzewo genealogiczne
Zamknięte Komitet powitalny (lista członków komitetu) • Ogólnomagiczny Instytut Magii FlamenthowerProrok CodziennyTablica ogłoszeńWikianin od kuchni (nominacje) • Wyróżnione grafiki